Åk taxi i Jönköping fastpris 100 kr

Fastpris 100 kr inom Jönköping & Huskvarna tätort vardagar 08.00 - 17.00 enligt Östsmå taxi egna gränskartor

Fasta priset 100 kr gäller endast vid bokade resor via växel eller e-post

2019-04-09 19:37